KFUM-Spejderne i Allingåbro

Praktisk

Pris:

Det koster 350 kr. pr. halv år at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves hvert halve år.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads:
http://spejdernet.dk/Aktuelt/Friplads_/Soeg.aspx

Børne attester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Nyheder